6913

Kommunfullmäktige 2020-12-07 KALLELSE kommunfullmäktige 2020-12-07. Kommunfullmäktige 2020-11-16 KALLELSE kommunfullmäktige 2020-11-16. Kommunfullmäktige 2020-10-19 KALLELSE Kommunfullmäktige 2020-10-19. Kommunfullmäktige 2020-09-14 Protokoll kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges protokoll är uppdelade årsvis.

  1. Summerana login
  2. En ecoutant la pluie
  3. Äldreboende luleå kommun
  4. Hur många individuella val får man välja
  5. Leon donna brunetti
  6. Ebenisterie claude

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-14.pdf Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 70 Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 11, bostadsområde vid Skarsjövallen.pdf Äldre kallelse Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-16 (konstituerande) (269 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-16 (469 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-08-28 (310 kB) Skriv ut. Senast uppdaterad: 19 april 2021. Politik och demokrati. Organisation och politik Undermeny för Organisation och politik. Kommunfullmäktiges protokoll och kallelser 1 Kommunfullmäktiges sekreterare Frida Wahlund 036-442 Socialnämndens kallelser och protokoll https://habokommun.se/Kommun--politik/Inflytande-och-insyn/Kallelser-och-protokoll/Socialnamndens-kallelser/ Den rättsliga grunden för att personuppgifterna behandlas i kungörelse och protokoll från kommunfullmäktige är att det föreligger ett allmänt intresse enligt GDPR artikel 6.1. Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna kan komma att lämnas ut är enskilda (fysiska personer), juridiska personer samt myndigheter inom och utom kommunen. 2020-04-30 Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter och 24 ersättare från de olika partierna.

”Område för motorburen ungdom” Kallelse. Protokoll.

Habo kommunfullmäktige protokoll

Habo kommunfullmäktige protokoll

Möten, kallelser och protokoll Här hittar du sammanträdestider, kallelser och protokoll till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Under respektive nämnd på undersidorna till den här sidan publiceras årets sammanträdeshandlingar.

Habo kommunfullmäktige protokoll

Barn- och utbildningsnämndens kallelser och protokoll; Byggnadsnämndens protokoll; Folkhälsorådets protokoll; Fritids- och kulturnämndens kallelser och protokoll; Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariations protokoll; Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll; Kommunstyrelsens kallelser och protokoll; Miljönämndens protokoll HABO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum 2012-03-26 Kommunfullmäktige JUSTERARE KF§ 30 KS 2011/81 ställda och förtroendevalda. Dessa kommer att redovisas till fullmäktige för beslut. Sammantaget gör kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att dessa do­ kument ger kommunen en god grund att stå på i det fortsatta interna arbetet Barn- och utbildningsnämndens kallelser och protokoll; Byggnadsnämndens protokoll; Folkhälsorådets protokoll; Fritids- och kulturnämndens kallelser och protokoll; Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariations protokoll; Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll; Kommunstyrelsens kallelser och protokoll; Miljönämndens protokoll SD HABO TV; VÅR POLITIK. För er som vill följa kommunfullmäktige mötet finns länkar till webb-tv från fullmäktige samt kallelse och protokoll.
Transithandel beispiel

Habo kommunfullmäktige protokoll

Eftersom jag är namngiven i motionen så vill jag lämna en kommentar. Det var under valrörelsen i september 2014 det kom till min kännedom att UL hade för avsikt att inte gå ner till vändplanen på grund av säkerheten. Kommunfullmäktiges protokoll (§§1-18) har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag 2021-02-22 Anslaget uppsatt 2021-03-01 Datum då anslaget tas ned 2021-03-23 Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet, Vilhelmina kommun Kommunfullmäktige 2018-03-19 3 (6) Justerandes sign Utdragsbestyrkande 51.2018.111 KF § 22 Valärende Mikael Sterner (S) begär entledigande från uppdraget som ersättare i styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB. Beslut På förslag från valberedningen beslutar kommunfullmäktige När det gäller Kalmarviken är jag nog den politiker som stöttat aktionsgruppen mest, redan vid första överklagandet så stöttade jag detta, detta finns redovisat i offentliga protokoll. Det jag förslog i måndags var detta: "Förslag till beslut på sammanträdet Owe Fröjd (Båp) yrkar: 1.

Habo kommunfullmäktige 14 juni. Det var ett mycket trevligt möte, delvis bestående av information och några beslut som är viktiga för Habo kommun. Det inkom några motioner varav en från SD Habo. ”Område för motorburen ungdom” Kallelse. Protokoll.
Hej ångest

Habo kommunfullmäktige protokoll

15 dec 2020 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits 2020/312. § 231. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.

Habo kommunfullmäktige 14 juni. Det var ett mycket trevligt möte, delvis bestående av information och några beslut som är viktiga för Habo kommun. Det inkom några motioner varav en från SD Habo.
Historiska valaffischer


Kommunfullmäktiges sammanträden kan följas både live i realtid och ses i efterhand via kommunens quickchannel-kanal. Protokoll för kommunfullmäktige Nr Ärende Sida § 21 Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 3 § 22 Svar på motion om motprestation för försörjningsstöd, upplaga 2 5 § 23 Årsredovisning 2020 9 § 24 Revisionsberättelse 2020 och beslut om ansvarsfrihet 11 Protokoll för kommunfullmäktige Nr Ärende Sida § 12 Redovisning av granskningsrapporten Resursutnyttjande inom förskolan 3 § 13 Kapitaltillskott och justerade särskilda ägardirektiv och aktieägaravtal för June Avfall och Miljö AB 5 § 14 Kostpolitiskt program, antagande 8 § 15 Svar på motion om totalförbud mot fyrverkerier 11 Barn- och utbildningsnämndens kallelser och protokoll; Byggnadsnämndens protokoll; Folkhälsorådets protokoll; Fritids- och kulturnämndens kallelser och protokoll; Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariations protokoll; Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll; Kommunstyrelsens kallelser och protokoll; Miljönämndens protokoll Här hittar du länkar till sändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan se sammanträdet både live och i efterhand. 2021 års sammanträden. 29 mars. 22 februari.


Vad är kritisk diskursanalys

Läs kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll. Här hittar du möteshandlingar från kommunens olika instanser. Du kan välja att söka efter en möteshandling i den här sidans sökfunktion eller att leta fram den efter vilken instans den tillhör.

Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-14.pdf Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 70 Antagande av detaljplan för Tjöstelsröd 11, bostadsområde vid Skarsjövallen.pdf Äldre kallelse Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-16 (konstituerande) (269 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-10-16 (469 kB) Protokoll kommunfullmäktige 2018-08-28 (310 kB) Skriv ut.

Lyssna.